+

Ingyenes szállítás 10.000Ft felett! (Üzletünk: Thököly út 17)

Adatvédelmi tájékoztató

Az Adatkezelő személye és az adatkezelés alapelve

A serpentize.hu honlapon működő webshop üzemeltetője: Serpentize Hungary Kft. (székhely: 2363 Felsőpakony, Csokonai u. 24., Cégjegyzékszáma: 13 09 212403, adószám: 29210002-2-13, szolgáltató, adatkezelő, e-mail cím: info@serpentize.hu, ügyfélszolgálat: 1076 Budapest, Thököly út 17., telefon: +36 20 357 1610), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos – közösségi és hazai – jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Jelen adatvédelmi tájékoztató az Serpentize Hungary Kft. azon adatkezelésével kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza, amelyek az általa üzemeltetett honlappal összefüggésben merülnek fel.

A jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi helyen érhető el:

https://www.serpentize.hu

Adatkezelő a jelen tájékoztatóban saját döntése alapján korlátozás nélkül változtatásokat eszközölhet, amelyről felhasználóit értesíti.

Az Adatkezelő tiszteletben tartja felhasználói információs önrendelkezési jogát, így különösen a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelő tevékenységének adatkezelései alapvetően önkéntes hozzájáruláson alapulnak, azonban egyes személyes adatok kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé (ld. lent.)

Amennyiben a felhasználó/adatközlő nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Irányadó jogszabályok

Adatkezelő adatkezelése tekintetében releváns jogszabályok  

·         Magyarország Alaptörvénye

·         2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

·         2000. évi C. törvény – a számvitelről;

·         2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);

·         1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);

·         1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);

·         2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Posta tv.);

·         2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

·         1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);

·         2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);

·         2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

·         19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet – a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól;

Az adatkezelés célja, jogcíme, időtartama, az érintett személyes adatok köre

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: dátum, idő, IP cím, előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A portál html kódja a Adatkezelő-től független, külső szerverekről érkező és külső szerverekre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül a felhasználó számítógépével állnak kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, kattintások, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja, időtartama) képesek gyűjteni.

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.

A webauditálási célú és a honlaplátogatói adatok webszerver általi rögzítésével megvalósított adatkezelések az interneten elterjedt adatkezelések, így azokat az internet használatával, weblapok látogatásával elfogadja a felhasználó.

Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

A portál webanalitikai elemzésének készítéséhez, statisztikai elemzéséhez az Adatkezelő a Google Analytics szolgáltatását veszi igénybe. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.

Adatfeldolgozó:

név: Paller Endre egyéni vállalkozó

székhely: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 71.

adatfeldolgozói feladat: webáruház bérlése, technikai feltételek biztosítása

Tárhelyszolgáltató:

név: Paller Endre egyéni vállalkozó

székhely: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 71.

A honlap cookie kezelése

Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A használt sütik többsége úgynevezett „munkamenet-süti”, amelyek törlődnek, amikor Ön befejezi a böngészési munkamenetet. Emellett van néhány hosszú érvényességű süti, amelyek segítségével Önt látogatóként újra felismerjük. A sütik nem okoznak kárt számítógépében és nem tartalmaznak vírusokat.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

Regisztráció a webshophoz

Az Adatkezelő honlapján lehetőség nyílik az online vásárlásra. Vásárolni regisztrált felhasználóként lehetséges.

A vásárlással kapcsolatos adatkezelésről a jelen tájékoztató 4. pontjában olvashat bővebben.

A regisztrációs folyamatos során lehetőség van direkt marketing célú megkereséshez is hozzájárulni, azaz a Adatkezelő e-mail hírlevelére feliratkozni. A hozzájáruló nyilatkozat megadása esetén a tájékoztató vonatkozó pontja szerint is kezeljük az adatait.

Az adatkezelés célja: a webáruházában történő kényelmesebb vásárlási lehetőség biztosítása, vásárlói kapcsolattartás, kiszállítás biztosítása, a vásárlói szokások elemzése és értékelése, direkt marketing célú megkereséshez szükséges hozzájárulás beszerzése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a.

A kezelt személyes adatok típusa: ügyfélszám, név, e-mail cím, telefonszám, jelszó (titkosítottan tárolva), lakcím, az egyes rendelések adatai (rendelési szám, dátum, fizetési mód, számla összege, szállítási és számlázási cím, adóazonosító jel, vásárolt termék, a vásárlás értéke, a számla PDF formátumban), bevásárlólista, korábbi rendelések, számlázási cím, szállítási cím, az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadására szolgáló nyilatkozat, a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, a regisztráció megerősítését szolgáló hivatkozásra (linkre) kattintás dátuma és időpontja.

Az adatok törlése és módosítása:

- A felhasználó bármikor jogosult személyes adatai törlését és módosítását kezdeményezni profiljával belépve a Saját fiók menüben;

- vagy az adatkezelő jelen tájékoztató I. fejezetében feltüntetett elérhetőségein.

Elfelejtett jelszó:

- A felhasználó az Elfelejtette jelszavát funkció használata esetén e-mailben kap egy linket, melyre kattintva lehetősége nyílik új jelszó megadására.

Adatfeldolgozó:

név: Paller Endre egyéni vállalkozó

székhely: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 71.

adatfeldolgozói feladat: webáruház bérlése, technikai feltételek biztosítása

Tárhelyszolgáltató:

név: Paller Endre egyéni vállalkozó

székhely: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 71.

Vásárlás a webáruházban

Az Adatkezelő honlapján lehetőség nyílik az online vásárlásra. Vásárolni regisztrált felhasználóként lehetséges.

A vásárlással kapcsolatos személyes adatokat a webáruház a regisztrációs adatbázisból nyeri ki.

Az adatkezelés célja: a webáruházban történő vásárlás, számla kiállítása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, esetleges visszáru ügyintézés, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, és a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, születési dátum, e-mail cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, adóazonosító jel, a vásárlás adatai (rendelési szám, dátum, fizetési mód, számla összege, szállítási és számlázási cím, vásárolt termék, a vásárlás értéke), termék visszaküldés esetén esetlegesen a visszautaláshoz szükséges számlatulajdonos neve és bankszámlaszám.

Az adatkezelés időtartama:

- a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év;

- kivéve az e-mail cím, telefonszám adatokat, melyek a megrendelés teljesítését követő 2 éven belül törlésre kerülnek.

Az adatok törlése és módosítása:

- A felhasználó tekintettel a számviteli megőrzési kötelezettségre, korlátozottan jogosult személyes adatai törlését és módosítását kezdeményezni az adatkezelő I. pontban feltüntetett elérhetőségein.

Adattovábbítás:

Bankkártyás fizetési módozat választása esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117, Budapest, Infopark sétány 1., központi telefonszám: +36 1 464 70 99) kezeli.

Adattovábbítás bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma,

időpontja a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117, Budapest, Infopark sétány 1.) felé,

Termékek kiszállítása esetén annak kézbesítése, a szerződés teljesítése céljából továbbításra kerül

- a címzett neve, címe, telefonszáma, csomag tömege, áru értéke, utánvét értéke, egyedi csomagazonosító szám

az Express One Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (1239 Budapest, Európa utca 12., e-mail: ugyfelszolgalat@expressone.hu, cégjegyzékszám: 01-09-980899) végzi.

Adatfeldolgozó:

név: Paller Endre egyéni vállalkozó

székhely: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 71.

adatfeldolgozói feladat: webáruház bérlése, technikai feltételek biztosítása

Tárhelyszolgáltató:

név: Paller Endre egyéni vállalkozó

székhely: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 71.

Kapcsolatfelvétel

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a honlapon megadott módon, illetve kapcsolatfelvételi űrlapon kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Az Adatkezelő a beérkezett e-maileket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.

Tájékoztatás és adatközlés hatóságok részére

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.

A Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A személyes adatok tárolásának módja

Adatbiztonság

Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, (telephelyein), adatfeldolgozóinál 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 71. szám alatti címén találhatók meg.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

·         az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

·         hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

·         változatlansága igazolható (adatintegritás);

·         a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

legyen.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

·         titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

·         sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

·         rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az Adatkezelő és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Jogorvoslat

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálat útján.

Az érintett kérelmére a Adatkezelő, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Adatkezelő költségtérítést állapít meg.

Az Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

Az Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

·         a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

·         a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

·         törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet.

Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.

Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Az Adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06.1.391.1400

Fax: 06.1.391.1410

Honlap: http://www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kapcsolat

Hírlevél

100% hasznos ajánlat, 0% spam!

Viltor - webáruház készítés és bérlés

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót.